Idioma:

Intencions

Després de dècades de prosperitat creixent, el nostre ofici afronta nous reptes. Ecologia, demografia i una economia globalitzada exigeixen actituds diferents per a la futura arquitectura.

Hem de ser sincerament sostenibles i eficients, perquè els recursos de la terra escassos. Cal  desenvolupar tecnologies noves, la industrialització, invertir en I+D, per poder millorar les qualitats tècniques i les prestacions dels nostres edificis per disminuir la seva petjada ecològica. 

Haurem de treballar en equips multidisciplinars, des de l’inici de cada projecte. Una integració sòlida dels diferents participants, cadascun amb les seves pròpies idees i visions, és la millor manera per arribar a solucions integrals coherents.

Però aixó dóna igual si construïm teatres (amb un temps de reverberació de 1.1 segons, H. Arau) o si pensem sobre el desenvolupament urbà sostenible en Uruaguai (amb Jo Coenen i Spora) o si fem prototips de plaques alveolars (amb terra radiant integrat, juntament amb Pujol, PGI & BOMA); nosaltres, arquitectes, tindrem que buscar aquesta integració meravellosa de tecnologia, sostenibilitat i bellesa.